karoline(ad)creativeactions.com

(scroll for Danish version)

BIOGRAPHY

Karoline H Larsen (b. 1974) is an artist based in Copenhagen, Denmark. Graduated from the Royal Academy of Art in Copenhagen 2003. Larsen works in performances, installations and permanent commissions, her artistic practice use social rediscovery, participation, proces & personal development as a motor for new spheres of the physical and mental exploration. Larsen creates an informal space, merging the public space into a semi public or even private space with her work, that embodies in many different shapes. The focus is on the immaterial body of work that is generated from these investigations. Always generously sharing her practice with the public, creating as varied works as:

– Discover your city, an art path in Værebro Park and Bagsværd, with art for kids to climb and meet. Together with the art representatives from five local children’s institutions, Larsen has created the idea of ​​a ZigZag Bridge, a Circle Bridge and a Circular Trail in the area that not only physically ties the area together but also helps create friendships and cooperation across the children’s institutions, as part of large-scale community based project funded by the Danish Arts Foundation, 2018

– HeartMix, interactive sound, light and paint participatory & permanent art work for Gersagerparken Tunnel with designer Helle Hove, 2016

Since 2005 her on-going art project Collective Strings has travelled among others; Night Vision Festival, Cape Town, S.A. (2005), DaNY Arts, McCarren Park, New York, U.S. (2007), Esbjerg Art Museum, Denmark (2007), Conflux Festival, AIA New York Center for Architecture, U.S. (2009), Art Hall Charlottenborg, Copenhagen, Denmark (2009), Lieux publics Centre national de création part of IN SITU, Marseilles, France (2010), Re-Art the Urban conference & urban laboratory, Schwitzerland (2011), Helsinki Festival, Finland (2014), ARKEN Museum of art (2015), 24th Textile Biennual, Rijswijk Museum, Holland (2017), Holstebro Museum of Art, Denmark (2017), Trapholt Museum (2017), Festival Scenes des rue, Mulhouse, France (2017), Beijing Design Week, China (2018).

 

BIOGRAFI

Karoline H Larsen (f. 1974) er kunstner baseret i København, Danmark. Uddannet fra Det Kongelige Kunstakademi i København 2003. Larsen arbejder i performances, installationer og permanente kommissioner, hendes kunstneriske praksis bruger social genopdagelse, deltagelse, proces & personlig udvikling som motor for nye sfærer i fysisk og mental udforskning. Larsen skaber et uformelt rum, der fusionerer det offentlige rum til et semi-offentligt eller endda privat rum med sit arbejde, der udbreder sig i mange forskellige former. Fokus ligger på den immaterielle krop af arbejde, der genereres ud fra disse undersøgelser. Altid generøst deler hun sin praksis med offentligheden og skaber så varierede værker som:

– Opdag din by, en kunststi i Værebro Park og Bagsværd, hvor børn har fået kunst, de klatrer på og mødes ved. Sammen med kunstrepræsentanterne fra fem lokale børneinstitutioner, har Larsen skabt idéen om en ZigZag-bro, en Cirkelbro og en Cirkelsti i området, som ikke bare fysisk binder området sammen, men som også er med til at danne venskaber og samarbejde på tværs af børnehusene, som en del af et stort samfundsbaseret projekt finansieret af Statens Kunstfond.

-HjerteMix, interaktiv lyd, lys og maling deltagerbaseret og permanent kunstværk til Gersagerparken Tunnel med designeren Helle Hove, 2015

Siden 2005 har hendes igangværende kunstprojekt Collective Strings rejst blandt andet til Night Vision Festival, Cape Town, S.A. (2005), DaNY Arts, McCarren Park, New York, U.S. (2007), Esbjerg Art Museum, Denmark (2007), Conflux Festival, AIA New York Center for Architecture, U.S. (2009), Art Hall Charlottenborg, Copenhagen, Denmark (2009), Lieux publics Centre national de création part of IN SITU, Marseilles, France (2010), Re-Art the Urban conference & urban laboratory, Schwitzerland (2011), Helsinki Festival, Finland (2014), ARKEN Museum of art (2015), 24th Textile Biennual, Rijswijk Museum, Holland (2017), Holstebro Museum of Art, Denmark (2017), Trapholt Museum (2017), Festival Scenes des rue, Mulhouse, France (2017), Beijing Design Week, China (2018).

KHL_CV2019_1p

KHL_2019_Portfolio

KarolineHLarsen_portfolio_Collective Strings_2018

Karoline H Larsen portfolio_participatory projects 2018

Reference-CV_KarolineHLarsen

Karoline H Larsen
karoline(ad)creativeactions.com
mobile +45 26701833
Skype: karolinehlarsen

Address: Jagtvej 59A 4.tv
2200 Copenhagen
Denmark

Business ID & VAT number / CVR.nr.: 28233744
IBAN: DK 65 0400 4011681692
BIC / swiftcode: LOSADKKK