work in progress… Lyskunst skitse til Sygehusgrunden, Holstebro

Work in progress. Skitseforslag Lyskunst på Sygehusgrunden, Holstebro.

 • Lokation: Indgang passage fra Enghavevej.
 • Sygehusgrunden 1894-2001.
 • Fødsel, liv, død. Lys til mørke. Energi. Udvikling. Natur. Universet. Portal. Spiral. Dynamo.
 • The spiral represents evolution and growth of the spirit. A symbol of change & development.
 • Skulpturel i dagslys. (derfor Alu-form og ikke bare plastrør fx)
 • Tryghedsskabende og kendetegnende for Sygehusgrunden som bydel.
 • Lyskunst.
 • Programmeret farvelys scenarie. (evt. omprogrammeres til nye scenarier efter 3 år).
 • fx 4-6 scenarier (farver vand-, luft-, jord-, ild-, fødsel/liv/død Spiral, evt grafisk FLOW)
 • Materialer. Aluminium profiler, valsede i spiral-dynamo-buet form, integreret LEDlysarmaturer.
 • Holdbarhed (min. 5 år, gerne +10år).
 • Hærværkssikring.
 • Flytbar. (hængende nye steder på Sygehusgrunden. En bygning som skæres igennem).

FORM
adjective – Spiral – winding in a continuous and gradually widening (or tightening) curve, either round a central point on a flat plane or about an axis so as to form a cone. “a spiral pattern”

SPIRAL https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral

LOGARITHEMIC SPIRAL.  https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_spiral

SPIRAL IN NATURE MATH https://www.google.com/search?q=spiral+in+nature+math&oq=spiral+in+nuatre&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgDEAAYDRgeMgYIABBFGDkyCQgBEAAYDRiABDIICAIQABgNGB4yCAgDEAAYDRgeMggIBBAAGA0YHjIKCAUQABgNGA8YHjIICAYQABgNGB4yCggHEAAYBRgNGB4yCggIEAAYBRgNGB4yCggJEAAYBRgNGB7SAQkxMDUyOGowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:a54c867a,vid:ewLFSIyBJkU,st:166

SYMBOLIK
https://www.quora.com/What-does-a-purple-spiral-represent-in-a-dream
In dream interpretation, the color purple is often associated with spirituality, creativity, and intuition. Spirals can symbolize growth, evolution, and journeying inward. When combined, a purple spiral in a dream could represent a deep spiritual journey, personal transformation, or a connection to higher consciousness. However, it’s important to note that dream symbolism is highly personal, and the meaning can vary based on an individual’s experiences and emotions.

LIGHT ART SPIRAL https://www.google.com/search?q=light+art+spiral&oq=light+art+spiral&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBTIHCAkQIRifBdIBCDc5OTJqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

VIDEO: 1:45 MIN VIDEO LINK TRYK HER! Video viser langsomme farveskift.

NB! SPEED FARVESKIFT for at vise farvemulighederne.

VINKLING

PÅ BELÆGNINGEN. RUMLIG SPIRAL. GENNEMGANG.

MÅL

OMDREJNINGSAKSE