STATENS KUNSTFOND – De små får kunst

Gladsaxe Kommune’s borgmester Trine Græse holder tale og indvier Zigzagbroen.
Fotograf Søren Malmose


Kunst til de små i Værebro Park
Som en del af Statens Kunstfonds arbejde med kunst i Værebro Park har de mindste fået kunst, de klatrer på og mødes ved. Kunsten er med til at give nye venner, fortæller de lokale pædagoger.   

Siden marts har fire kunstnere været i gang med projekter i Værebro Park. En af dem er Karoline H. Larsen, der i samarbejde med kunstrepræsentanterne fra fem lokale børneinstitutioner, har skabt idéen om en ZigZag-bro, en Cirkelbro og en Cirkelsti i området, som ikke bare fysisk binder området sammen, men som også er med til at danne venskaber og samarbejde på tværs af børnehusene.

Områdeleder Benny Dalgaard er sikker på, at kunsten gør en forskel for de 1-6 årige: 
”Det er en måde at skabe chancelighed for børnene, hvor kunsten skaber lighed. Her oplever de små poder i vuggestuerne og børnehaverne, at det ikke betyder noget, hvor man bor, eller hvilken hudfarve man har. Her taler kunsten til alle, og alle kan være med.”
 
LÆS INTERVIEW: Børn tager ejerskab over kunsten

LÆS ARTIKEL I GLADSAXE BLADET
https://www.gladsaxebladet.dk/2019/04/kunststi-rundt-om-boernehuse/

GENERELT OM KUNST I VÆREBRO PARK