Opdag din by – Discover your city, Værebro Park

Værebropark front

image1

(scroll for english)
Opdag din by – Kunststien imellem Værebro Park og Bagsværd, hvor 24 blå cirkler på vejen er både åbne scener og lærreder til alles brug og samtidig viser cirklerne vejen til Zigzagbroen og Cirkelbroen og til Sansestien på begge sider af motorvejen. Kunstværkerne kan benyttes til fri-interaktion.

Opdag din by er udviklet af kunstner Karoline H. Larsen i samspil med 5 børnehuse: Bakken, Junibakken, Poplen, Taxhøj og Bakkely. En særlig tak til kreativ medarbejder Mette Petersen og alle pædagogerne. Kunstværkerne er etableret af Bureau Detours Kbh. v. kunstner Benny Henningsen og AP-Leg samt certificeret ved Nordisk Legepladsinstitut.

TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERNE
Områdeinstitutionen Skovbrynet, DAB, GAB, Afdelingsbestyrelsen Værebro Park, Gladsaxe Kommune, Seniorcenter Bakkegården og Statens Kunstfond.


DISCOVER YOUR CITY – The art trail between Værebro Park and Bagswaard, where 24 blue circles on the road are both open scenes and canvases for everyone’s use and at the same time the circles show the way to the art installations Zigzag Bridge and the Circle Bridge and to the Sansestien on both sides of the highway. The artworks can be used for free interaction.

Discover your city was developed by artist Karoline H. Larsen in collaboration with 5 children’s homes: Bakken, Junibakken, Poplen, Taxhøj and Bakkely. Special thanks to creative staff member Mette Petersen and all the educators.

The artworks are established by Bureau Detours Kbh. v. artist Benny Henningsen and AP-Leg and certified at the Nordic Playground Institute.

THANKS TO THE PARTNERS
The area institution Skovbrynet, DAB, GAB, Departmental Board Værebro Park, Gladsaxe Municipality, Senior Center Bakkegården and the National Art Fund.

image005_preview

imagemale_previewimageMale2_previewimageMale4_preview

 

IMG_0792_previewIMG_4817_preview

image00005_preview
IMG_4915_preview
image6
image00001_cirkel_preview image00001_preview image00002_preview image00003_preview

image1-2 Billede 02-10-2018 10.34.48_preview
Billede 03-10-2018 10.43.24_preview

 

IMG_0871
unspecified

Zigzag-09401_preview

Kunsten som socialarbejder-1
Kunsten som socialarbejder-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoskilt3

Infoskilt1 Infoskilt3

 

 

 

 

 

 

 
LÆS INTERVIEW MED KAROLINE: Kunsten er at mødes
 
GENERELT OM KUNST I VÆREBRO PARK