Hommage – Women2003


hommageUde1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMMAGE

Made by visual artist Elsebeth Jørgensen and artist Karoline H Larsen

Location: Østerport Station, v.stationen, Copenhagen Ø

Read more here: http://www.women2003.dk/artists.php?id=44

The bill board HOMMAGE is a photo montage about the lack of representation of important female historical figures in the public domain. The installation is based on reproductions of a selection of Copenhagen memorials and monuments where the male full-length occurs.

The question is whether we can detect a certain type of history book convention and glemselsmekanisme through memorials in Copenhagen? There are only 28 registered monuments of women throughout the country. Of these, 19 raised over the royal family’s women and only 9 are raised above the non-royal persons. But in some ways this reflects very well the place women have in the official history, including Danish Biographical Dictionary.

The 9 women outside the royal family, who are considered worthy of a memorial are:
Karen Blixen, author. Marie Grubbe, noble born ferry wife, literary figure. Karen Jeppe, practitioner of humanitarian aid work. Gyrithe Lemcke, author. Maren Splids witch. Helene Strange, author. Sigrid Undset, author. Monica Wichfeld, freedom fighter. Nathalie Zahle, school principal.

HOMMAGE is a kind of ‘index’ of a number of women are just as well could have been hailed by memorials in public spaces. Each woman is being pointed lived within the same period as the man hailed.

The women were selected on the basis of readings in Danish Women Biographical Dictionary and KVINFO Female Sources.

Margrete Fredkulla death in 1117, Queen also called peace girl

Sophie Brahe 1559-1643, researcher in spagyrisk chemistry, astrology and astronomy

Ellen Porpoises 1572-1649, largest landowner on Funen

Lisbet Bryske 1585-1674, genealogical consultant, take after and weapons book author

Mette Gøye 1599-1664, scholar, publisher of folk song collection Tragica

Leonora Christina 1621-1698, Countess, author

Vibeke Jensdatter 1638-1709, beef exporter

Karen Brahe 1657-1736, book collector, founder of the monastery, school, hospital and library

Dorothea Krag 1675-1754, Postmaster-General, Countess

Mary Magdalene de Montaigu 1692-1736, actor

Maria Theresia Ahlefeldtsgade 1755-1810, 1 Danish female composer

Charlotte Dorothea Biehl 1731-1788, author

Margaret Magdalene Bärens 1737-1808, painter

Johanne Marie Abrahamine Meyer 1838-1915, editor, feminist

Caroline Sophie Testman 1839-1919, Manager of Commercial College for Women, co-founder of Danish Women’s Society

Nielsine Mathilde Nielsen 1850-1916, 1 female mathematics and science student and doctor in Denmark, feminist

Emmy Drachmann 1854-1928, writer, translator

Marie Sørine Louise Norlund 1854-1919, feminist, pacifist

Anna Sophie Hude 1858-1934, historian, first female Doctor of Philosophy, 1 female archivist at the National Archives

Anna Jensen 1867-1961, politician, tailor, a board member of the female Herreskrædderes unions

Elna Elisabeth Munch 1871-1945, MA in mathematics, first female MP, feminist

Ellen Frances Branth 1873-1950, bookseller, printer for the particular Danish Women’s Society

Thanks to KVINFO

//

HOMMAGE

Location: Østerport Station, v.stationen, København Ø

Billboardet HOMMAGE er en fotomontage om den manglende repræsentation af vigtige kvindelige historiske personligheder i det offentlige rum. Montagen er baseret på reproduktioner af et udvalg af Københavns mindesmærker og monumenter hvor den mandlige helfigur optræder.

Spørgsmålet er om vi ikke kan spore en bestemt type historisk fremstillingskonvention og glemselsmekanisme via mindesmærkerne i København? Der findes kun 28 registrerede mindesmærker over kvinder i hele landet. Heraf er de 19 rejst over kongehusets kvinder, og kun 9 er rejst over ikke-kongelige personer. Men på sin vis afspejler dette udmærket den plads kvinder har i den officielle historieskrivning, herunder også Dansk Biografisk Leksikon.

De 9 kvinder uden for kongehuset, som er fundet værdige til et mindesmærke er:
Karen Blixen, forfatter. Marie Grubbe, adelig født færgekone, litterær figur. Karen Jeppe, udøver af humanitært hjælpearbejde. Gyrithe Lemcke, forfatter. Maren Splids, heks. Helene Strange, forfatter. Sigrid Undset, forfatter. Monica Wichfeld, frihedskæmper. Nathalie Zahle, skoleleder.

HOMMAGE er et slags ‘indeks’ over en række kvinder der ligesåvel kunne have været hyldet via mindesmærker i det offentlige rum. Hver kvinde som her fremhæves levede indenfor samme periode som den mand der hyldes.
Kvinderne er udvalgt på grundlag af læsninger i Dansk Kvindebiografisk Leksikon og KVINFOS KvindeKilder.

Margrete Fredkulla død 1117, Dronning også kaldet fredspigen

Sophie Brahe 1559-1643, forsker i spagyrisk kemi, astrologi og astronomi

Ellen Marsvin 1572-1649, største godsejer på Fyn

Lisbet Bryske 1585-1674, genealogisk konsulent, slægte- og våbenbogsforfatter

Mette Gøye 1599-1664, lærd, udgiver af folkevisesamlingen Tragica

Leonora Christina 1621-1698, grevinde, forfatter

Vibeke Jensdatter 1638-1709, okseeksportør

Karen Brahe 1657-1736, bogsamler, stifter af kloster, skole, hospital og bibliotek

Dorothea Krag 1675-1754, generalpostmester, grevinde

Marie Magdalene de Montaigu 1692-1736, skuespiller

Maria Theresia Ahlefeldt 1755-1810, 1. danske kvindelige komponist

Charlotte Dorothea Biehl 1731-1788, forfatter

Margrethe Magdalene Bärens 1737-1808, maler

Johanne Marie Abrahamine Meyer 1838-1915, redaktør, kvindesagsforkæmper

Caroline Sophie Testman 1839-1919, forstander for Handelsskolen for Kvinder, medstifter af Dansk Kvindesamfund

Nielsine Mathilde Nielsen 1850-1916, 1. kvindelige matematisk-naturvidenskabelige student og læge i Danmark, kvindesagsforkæmper

Emmy Drachmann 1854-1928, forfatter, oversætter

Marie Sørine Louise Nørlund 1854-1919, kvindesagsforkæmper, pacifist

Anna Sophie Hude 1858-1934, historiker, 1. kvindelige dr.phil, 1. kvindelige arkivar på Rigsarkivet

Anna Jensen 1867-1961, politiker, skrædder, bestyrelsesmedlem i De kvindelige Herreskrædderes Fagforening

Elna Elisabeth Munch 1871-1945, cand.mag i matematik, 1. kvindelige folketingsmedlem, kvindesagsforkæmper

Ellen Frances Branth 1873-1950, boghandler, bogtrykker for bl.a Dansk Kvindesamfund

Tak til KVINFO
http://www.monument.dk
http://www.kvinfo.dk