Eye Action – New Delhi, India

Text from my book CREATIVE ACTIONS, published 2008.
Book link
https://www.creativeactions.com/wp-content/uploads/2013/03/CA_book2008.pdf

Creative Actions, New Delhi, India
In New Delhi there are remarkably few women in the streets at night, and sexual harassment of both men and women is considerable. This reflects a public space with a great hierarchical order. I researched on sexual harassment in public space through filmed interviews as a preparation for my Eye Action performance. I talked to practically everyone I met, who would like to discuss sexual harassment and personal freedom with me. The opinions on the issues of sexual harassment, gender roles, parental roles and urban infrastructure were surprisingly varied.

March 4 2006 (pp. 28-29)
EYE ACTION, South Extension Part II, New Delhi —
At 22pm I walked the South Extension Part II square wearing a black and white paper-eye on each breast. I asked the guys I met why Indian girls were missing from the street, since I wanted to hand out extra breast- eyes for the girls to stare back at the men. I worked deliberately with humor and direct contact in the street, not wanting to expand the cultural gap between men and women. It was not crucial to actually find Indian girls in the street and give them an extra pair of eyes. It was much more important to make the men question and debate what I was doing in the street, and why the Indian girls were missing. Some of the men got the point – that I was joking about the fact that men notoriously tend to stare at women’s breasts. But only a few men were aware of their own offending behaviour, or they simply didn’t mention it.

Teksten er fra min bog “Creative Actions”, udgivet 2008.

Creative Actions, New Delhi, Indien, 2006.
I New Delhi er der bemærkelsesværdigt få kvinder på gaderne om aftenen, og såvel mænd som kvinder er ofte udsat for sexchikane. Dette afspejler et offentligt rum med en stærk hierarkisk orden. Jeg foretog research omkring sexchikane i det offentlige rum gennem filmede interviews som en forberedelse til min Øjen Aktion performance. Jeg talte stort set med alle jeg mødte, der var villige til at diskutere sexchikane og personlig frihed med mig. Holdningerne til emner som sexchikane, kønsroller, forældreroller, og bymæssig infrastruktur var overraskende forskellige.

4. marts 2006 (s. 28-29)
ØJEN AKTION, South Extension Part II, New Delhi

— Jeg gik rundt på South Extension Part II torvet med et tegnet sort og hvidt papir-øje på hvert bryst. Jeg spurgte mændene jeg mødte, hvorfor der ikke var nogen indiske kvinder på gaden, eftersom jeg ville dele ekstra bryst-øjne ud til kvinderne, så de kunne stirre tilbage på mændene. Jeg benyttede mig bevidst af humor og direkte kontakt på gaden for ikke at gøre kulturkløften mellem mænd og kvinder større. Det var ikke afgørende for mig rent faktisk at finde indiske piger på gaden og give dem et ekstra par øjne. Det var langt vigtigere at få mændene til at overveje og forholde sig til, hvad jeg lavede på gaden, og hvorfor der ikke var nogen indiske kvinder. Nogle af mændene fangede pointen – at jeg lavede sjov med, at mænd har tendens til at stirre på pigers bryster. Men kun ganske få mænd var bevidste om deres egen fornærmende opførsel, eller også undlod de simpelthen at tale om det.