Fælles Snorespor / Collective Strings / example for schools


Fra snore-leg til konstruktioner, funktioner og nye muligheder i parkens rum.

Spotlight Vejle har inviteret billedkunstner Karoline H Larsen til at arbejde med sit koncept Collective Strings i Mariaparken i samarbejde med Petersmindeskolen, hvor to 6.klasser er udvalgt til at trække spor med 54.000 meter snor i alle regnbuens farver over 3 dage for at skabe nye perspektiver, rum og muligheder i parken. Efter 3 dages arbejde giver eleverne resultatet videre til parkens gæster, som hurtigt indtager og udnytter de nye bevægelsesmuligheder.

Individ, gruppe og publikum (jeg, os og dem). Eleverne arbejder i små grupper (2-6 personer) med at lære hvad en kreativ proces kan være: Fra begyndelsen med een impuls til at gøre noget ‘for sjov’ med snoren i forhold til hinanden og byrummets elementer, til næste skridt med at snakke sammen og træffe valg om en mere bevidst og fokuseret handling eet sted, for så at åbne igen for nye impulser, handlinger og til 3 dage senere at have et resultat, som eleverne kan stå inde for – og som Spotlight festivallens øvrige gæster kan nyde og prøve af.

Før-sproglig handling og dialog. Een gruppe elever, mange ruller snor og x-antal byrumselementer; hvad opstår? Der bliver stillet mange spørgsmål og truffet valg med konsekvenser undervejs. Læringsprocessen bygger både på elevernes spontane før-sproglige, kropslige handlinger med snoren i forhold til byens elementer og den dialog og reflektion som gruppen har internt. Hver gruppes dialog bliver afgørende for resultatet.

Guidance. Undervejs er jeg rundt til hver gruppe og spørger ‘hvad arbejder I på nu?’ og ‘hvad er næste skridt?’. Hvis der er ‘tomme huller’ i bevidstheden, hvor eleverne ikke rigtig kan se vejen videre fra deres før-sproglige handling til en mere bevidst konstruktion, så guider jeg dem med forslag, som understøtter deres impulser og ideer. Eksempelvis gør jeg eleverne opmærksom på forskellen imellem at arbejde med een snor ad gangen (stregen) og til at arbejde med mange snore samtidigt (objekt, flade) som ‘snore-ranker’ eller ‘snore-flader’ i forhold til parkens elementer.

Problemstillinger, som eleverne arbejder med:
1. Udstrækning i rum. Hvilken form og bevægelsesfunktion opstår, når man spontant trækker tråde imellem bænke, træstolper, hegn, etc.? (web/vævet er den første konstruktion eleverne stifter bekendtskab med)
2. Funktioner i rum. Hvordan laver man et (snore) objekt på et bestemt sted, som både kan svinge og bære en eller flere personer?
Hvad er forskellen mellem at arbejde med een snor (stregen) og mange snore adgangen (objektet, fladen)?
4. Rum i rum
Hvordan skaber man en (snore) konstruktion med udgangspunkt i det eksisterende rum?
Hvor mange punkter i byrummet skal man trække snor imellem for at skabe en rumlig størrelse?
Hvordan bliver (snore) linierne 2D til (snore) flader 3D?

Eleverne har således fået både kreative rum og aktivitet med ind i læring om fællesskab og dialog!

Tak til alle 49 elever og lærerne Birthe, Mette og Søren og Spotlight Vejle for gode dage i Mariaparken.

10653368_10152687114885406_4006457763248783595_n 1614600_10152689204505406_3147168865225601751_o

IMG_3373 IMG_3378 IMG_3379 IMG_3388 IMG_3411  IMG_3428 IMG_3444 IMG_3450 IMG_3452 IMG_3453 IMG_3466 IMG_3492

IMG_3460

IMG_3478